PREMIUM AKTIVE KOMPAKT
Q30

  • Cena od

Q30

Premium aktive kompakt


Bose je registrovana zaštićena marka kompanije Bose Corporation. Alcantara je registrovana zaštićena marka društva Alcantara S.p.A.