Q30

Premium aktive kompakt


Bose je registrovana zaštićena marka kompanije Bose Corporation. Alcantara je registrovana zaštićena marka društva Alcantara S.p.A.