Aplikacija Infiniti Q60 - Uvećana stvarnost Odredbe & Uslovi

DEFINICIJE

"Ovlašćeni distributer" označava člana mreže ovlašćenih INFINITI distributera u Evropi. "INFINITI" označava INFINITI odeljenje za Evropu kompanije Nissan International SA, sa registrovanom adresom Zone d’Activités La Pièce 12, 1180 Rolle, Switzerland (Rol, Švajcarska). Nissan International SA je kompanija grupe Nissan Motor Co., Ltd. iz Japana.

"Kolačići" označavaju male datoteke koje je kreirala aplikacija i koji se skladište na Vaš tvrdi disk.

"Lični podaci" označavaju podatke o svakom identifikovanom fizičkom licu koje koristi ovu aplikacuju, kako je opisano u Švajcarskom aktu o zaštiti podataka iz 1992. godine.

"Politika" označava politiku privatnosti INFINITI aplikacije.

"App" označava INFINITI aplikaciju.

"Švajcarski akt o zaštiti podataka" označava Švajcarski federalni akt o zaštiti podataka od 19. juna 1992.

"Pružaoci usluga treće strane" označavaju zastupnike treće strane koji pružaju usluge kompaniji INFINITI na osnovu Sporazuma.

OPŠTE ODREDBE

Ove odredbe određuju korišćenje ove aplikacije čiji je vlasnik i koju koristi kompanija INFINITI. Ulaskom u ovu aplikaciju obavezujete se na poštovanje ovih odredbi. Ukoliko niste saglasni s ovim odredbama, molimo Vas da ne koristite ovu aplikaciju. INFINITI zadržava pravo da u svakom trenutku menja ove odredbe, pa Vas molimo da ih redovno proveravate.

RIZIK I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Koristite sajt u potpunosti na svoj rizik, a INFINITI ne nudi nikakvu garanciju u pogledu korišćenja ili sadržaja ovog sajta koji je dat na korišćenje "kakav jeste". INFINITI ne nudi nikakvu garanciju u pogledu nepostojanja grešaka u ovoj aplikaciji, virusa ili grešaka koje bi mogle da oštete Vaš kompjuter. INFINITI ne garantuje da su sve informacije ažurne na dan kada ih Vi pregledate.

Izuzev odgovornosti koja bi nastupila usled namernog prekršaja ili grube greške od strane ove kompanije, INFINITI se ne može smatrati odgovornim ni za jedan gubitak uzrokovan korišćenjem ovog sajta. Posebno, INFINITI ne se ni u kom slučaju ne sme smatrati odgovornim za posredne, slučajne, korelativne ili specijalne gubitke ili štete, uključujući gubitak podataka, korišćenja ili dobiti, čak iako je INFINITI bio obavešten o mogućnosti takvih šteta.

INTELEKTUALNA SVOJINA

Sva prava intelektualne svojine koja se odnose na ovu aplikaciju i njen sadržaj su bilo vlasništvo kompanije INFINITI, bilo se koriste uz njeno odobrenje. Zabranjeno je kopiranje, objavljivanje ili menjanje delova ove aplikacije kao i preprodavanje pregledanih ili odštampanih podataka bez odobrenja kompanije INFINITI. Imate pravo samo da pregledate aplikaciju i da štampate materijal iz njegnog sadržaja jedino za ličnu upotrebu i/ili donošenje merodavnih odluka koje se odnose na proizvode kompanije INFINITI.

Nazivi, logotipi, nazivi proizvoda, nazivi opreme i slogani kompanije Infiniti su registrovani zaštitni znaci koji pripadaju ili se koriste uz odobrenje kompanija Nissan Motor Co. Ltd i/ili INFINITI. Sva prava zadržana.

PROIZVODI & CENE

INFINITI neprestano teži da poboljša svoje proizvode. Shodno tome, svi podaci u ovoj aplikaciji se mogu promeniti u svakom trenutku. Podaci o raspoloživosti, specifikacijama, modelima i cenama proizvoda u ovoj aplikaciji su informativnog karaktera, te mogu biti podložni ograničenjima i neažurirani u trenutku kada pregledate aplikaciju. Obratite se najbližem ovlašćenom predstavniku, ili, ukoliko imate vozni park, rukovodiocu INFINITI parka, ili (u slučaju potrebe) ovlašćenom predstavniku kompanije INFINITI kako biste dobili najnovije informacije koje mogu biti drugačije od onih objavljenih na ovom sajtu. Zbog prirode tehnologije, boje prikazane u aplikaciji se možda neće poklapati s pravim bojama. Kada su cene navedene kao "osnovne" ili "maloprodajne", one uključuju i isporuku registarske tablice kod ovlaštenog predstavnika.

PRIVATNOST

U skladu sa švajcarskim Zakonom o zaštiti podataka od 19. juna 1992, kompanija INFINITI je registrovana kod švajcarskog Saveznog poverenika za zaštitu podataka. Za više informacija koje se odnose na privatnost, pogledajte Politiku privatnosti kompanije INFINITI.

LINKOVI

Ova aplikacija može sadržati linkove do aplikacija trećih strana, koje su potpuno nezavisne od ove aplikacije. Kompanija INFINITI ni u kom slučaju ne može biti odgovorna za sadržaj, korišćenje ili dostupnost aplikacija trećih strana. Linkovi do aplikacija bilo koje treće strane su Vam dati kao pogodnost, bez ikakve garancije kompanije INFINITI.

Kompanija INFINITI mora prethodno odobriti u pisanoj formi bilo koji link do aplikacija trećih strana.

KONTAKTIRAJTE INFINITI

Ako, nakon što ste uputili zahtev, imate potrebu da kontaktirate kompaniju INFINITI u pogledu poverljivosti, posebno, ali bez ograničenja na to, da biste iskoristili svoja prava na podatke (pravo pristupa), ispravke, blokiranja, uklanjanja ili brisanja Vaših ličnih podataka, ili da biste saznali namenu čuvanja tih podataka ili njihove primaoce, molimo Vas da kontaktirate kompaniju INFINITI Europe.

Molimo Vas kontaktirajte kompaniju INFINITI Europe na sledeću adresu:

INFINITI Europe
Commercial Department
A-One Business Centre
Route de l’Étraz
1180 Rolle
Switzerland

PRIMENJIVO PRAVO

Saglasni ste da Vaše korišćenje aplikacije i Vaš odnos s kompanijom INFINITI podležu švajcarskom pravu. Odredbe ustanovljene u Uslovima se primenjuju na svaku osobu koja pristupi ovoj aplikaciji, bez obzira na mesto prebivališta. Ako nije drugačije naznačeno, ove odredbe se primenjuju na sve usluge i sve podatke objavljene na stranama ove aplikacije.

PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA

INFINITI će tražiti Vaše odobrenje svaki put kad budemo prikupljali Vaše lične podatke na ovom sajtu.  Vaši lični podaci biće korišćeni samo u poslovne svrhe kompanije Infiniti, a to je marketing za prodaju INFINITI vozila i pripadajućih proizvoda i usluga.  Šaljući svoje lične podatke kompaniji INFINITI, saglasni ste da INFINITI može da obrađuje Vaše lične podatke za svrhu za koju ste ih dali. INFINITI će čuvati i koristiti Vaše lične podatke (i bilo koju informaciju koju bi mogao imati o Vama s vremena na vreme) sada i ubuduće (i) da Vam dostavi dogovorenu robu i usluge koje ste tražili, (ii) da Vas obaveštava o proizvodima i uslugama koji bi mogle da Vas zanimaju i (iii) u svrhe istraživanja tržišta..

DELJENJE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

INFINITI će deliti Vaše lične podatke svojim ovlašćenim distributerima u Vašoj državi prebivališta i drugim članovima grupe kompanija INFINITI i pružaocima usluga treće strane koji su saglasni sa ovom politikom privatnosti, bilo u Švajcarskoj ili van njenih granica.  Prihvatajući ovu politiku, shvatate da država primaoca prenetih ličnih podataka možda neće obezbediti sličan, uporediv ili adekvatan nivo zaštite podataka kakav je onaj obezbeđen u skladu sa švajcarskim aktom o zaštiti podataka ili sa Konvencijom za zaštitu pojedinaca u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, donetom u Strazburu 28.01.1981. godine, s obzirom na to da se mogu dopunjavati s vremena na vreme.

PRAVO NA ODJAVU

Ukoliko biste radije prestali da primate elektronske poruke sa informacijama o proizvodima i uslugama od kompanije INFINITI ili od njenih pružalaca trećih usluga, molimo Vas da obavestite kompaniju INFINITI da želite da se odjavite od dobijanja takvih informacija.

PRISTUP VAŠIM LIČNIM PODACIMA

U skladu sa Švajcarskim aktom o zaštiti podataka, možete se prijaviti da steknete uvid koje lične podatke o Vama poseduje kompanija INFINITI. Molimo kontaktirajte kompaniju Infiniti za više detalja, kako je niže navedeno. Ako ste već kupac kod kompanije INFINITI, njoj je dopušteno da nastavi da koristi Vaše lične podatke radi uređivanja svog odnosa sa Vama.  Primer za ovo bi mogao biti da imate ugovor o lizingu ili zakupu.

SKLADIŠTENJE PODATAKA

INFINITI će skladištiti Vaše lične podatke samo onoliko koliko je potrebno da se ispuni cilj zbog koga ste dali svoje lične podatke.  Bez obzira na gore navedeno, može se desiti da INFINITI ima zakonsku obavezu da zadrži Vaše lične podatke u datoteci nakon završetka transakcije koja je dovela do prikupljanja Vaših ličnih podataka.

BEZBEDNOST I POVERLJIVOST

INFINITI se obavezuje da će preduzeti sve tehničke i organizacione mere bezbednosti koje su mu dostupne kako bi garantovao zaštitu i bezbednost Vaših ličnih podataka protiv nezakonitog uništenja ili slučajnih gubitaka, njihovu izmenu, otkrivanje ili neovlašćeni pristup tim podacima i da će uspostaviti nivo bezbednosti adekvatan rizicima proisteklih iz obrade i prirode ličnih podataka koje treba zaštititi.  Tehnološki napredak omogućava da se mere bezbednosti optimalno sprovode i da će se i dalje poboljšavati radi zaštite Vaše sigurnosti i Vaše privatnosti. Šaljući svoje lične podatke kompaniji INFINITI, Vi priznajete da one nisu poverljive za Infiniti, za njegove ovlašćene distributere u Vašoj državi prebivališta, za firme članice Grupe INFINITI i za njene pružaoce usluga treće strane. INFINITI će se pobrinuti da ovlašćeni distributeri u Vašoj državi prebivališta, grupa INFINITI kompanija i njeni pružaoci usluga treće strane raspolažu odgovarajućim tehničkim i organizacionim merama da odreže bezbednost i poverljivost Vaših ličnih podataka. Samo ovlašćeno osoblje kompanije INFINITI, ovlašćeni distributeri u Vašoj državi prebivališta, firme Grupe INFINITI i njeni isporučioci obavezni da poštuju poverljivost koja traje i po prestanku njihovog angažovanja će moći da prikupljaju i obrađuju Vaše lične podatke i da im imaju pristup.