Za sva pitanja kompaniji INFINITI Europe o štampi, medijima i sponzorstvu, molimo Vas da posetite naš veb-sajt Štampa i odnosi sa javnošću