UGOVORNI USLOVI

 

 

 

Vožnja je ozbiljna stvar. INFINITI InTouch usluge koristite samo kada je to bezbedno. Za registrovanje je potreban Sporazum o pretplati. Potreban je kompatibilni pametni telefon (samo IOS i Androidi), koji nije uključen u vozilo. Mreža mobilne telefonije i usluge za vozila koje pružaju nezavisne kompanije koje nisu pod upravom kompanije INFINITI. Mreža mobilne telefonije nedostupna u svim zonama. Korišćenje elemenata sistema INFINITI InTouch zavisi od paketa usluga pametnog telefona korisnika. Zatražite detaljnije informacije od svog operatera mobilne telefonije. Sve postojeće aplikacije nisu dostupne za sve modele sa sistemom INFINITI InTouch. Moguće je da GPS kartografija nije detaljno prikazana u svim zonama, ili ne odražava trenutne saobraćajne propise. Neke aplikacije i usluge, uključujući i Google usluge, pružaju nezavisne kompanije koje nisu pod upravom kompanije INFINITI. Ukoliko bi vlasnik aplikacije ili pružalac usluge okončao/ograničio uslugu, ona se može suspendovati ili okončati bez obaveštenja ni odgovornosti kompanije INFINITI i/ili njenih zastupnika. Kompanija INFINITI nije odgovorna za zamene ili unapređenja opreme ili aplikacija, niti za propratne toškove koji bi mogli nastati za nastavak rada usled promene u aplikaciji ili usluzi. Primenjuju se uslovi Sporazuma o pretplati. Početni probni period počinje na dan prodaje automobila; shodno tome, potrebna je pretplata prema važećoj tarifi. Za komunikaciju primljenu i-mejlom ili SMS porukom mogu se primeniti standardne tarife za SMS poruke i/ili upotrebu podataka. Za registrovanje je potreban Sporazum o pretplati. Prve 2 godine računajući od datuma kupovine, pretplata je besplatna. Shodno tome, od Vas će se tražiti da plaćate kreditnom karticom prema važećoj tarifi za pretplatu i usluga će se produžiti za 1 godinu prema uslovima Vašeg Sporazuma o pretplati.

 

Da bi funkcionisali, I-mejl, kalendar i mogućnost povezivanja sa Garažom applikacija radi preuzimanja ili unapređenja aplikacija u vozilu zahteva mogućnost povezivanja na Internet preko aktivne pretplate na aplikacije za pametni telefon.

 

Da bi funkcionisale, neke aplikacije za vozila iziskuju da aplikacija INFINITI InTouch bude instalirana i da budete prijavljeni sa aktivnim korisničkim nalogom.

 

Nikada ne programirajte tokom vožnje. Moguće je da GPS kartografija nije detaljno prikazana u svim zonama, ili ne odražava trenutno stanje na drumu.

 

iPhone®

Uvek usmerite punu pažnju na vožnju. Izbegavajte aktivnosti sa svojim iPhone® uređajem koje bi mogle da Vam odvuku pažnju dok vozite. Za pojedinosti konsultujte distributera. iPhone® je zaštićena marka kompanije Apple, Inc. Sva prava zadržana. iPhone® nije uključen.

 

Bluetooth®

Dostupnost pojedinih funkcija zavisi od Bluetooth® podrške telefona. Za pojedinosti pregledajte uputstvo za korišćenje Vašeg telefona. Bluetooth tekstualni žig i logotipi vlasništvo su kompanije Bluetooth SIG, Inc., i svako njihovo korišćenje od strane kompanije Nissan mora podlegati licenci.